Lomma – Burlöv Släkt- & Folklivsforskare är en ideell förening, bildad den 3 september 1987 på Kronetorps mölla i Burlöv. Föreningens ändamål är att främja intresset för släkt- och folklivsforskning. Föreningen anordnar medlemsmöten, föredrag, studiebesök mm, för att stimulera och underlätta medlemmarnas forskningsarbete, samt att intressera nybörjare och ungdomar för släkt- och folklivsforskning. Föreningen är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund och Skånes Släktforskarförbund-SkSF Verksamhetsområdet inriktar sig i första hand på Lomma och Burlöv kommuner.

Allmänna möten arrangeras regelbundet. Forskareftermiddagar och forskarkvällar och anordnas på Folkets hus Strandvägen 120 i Lomma. Vid dessa tillfällen ställer styrelsemedlemmar upp med individuell information och hjälp för att lösa forskningsproblem. En gång om året besöker vi också biblioteken i Burlöv och Bjärred. Vår och höst arrangeras intressanta föredrag som då hålls i Gula Paviljongen.

Föreningen ger två gånger om året ut medlemstidningen AnSkriften, som ingår i medlemsavgiften.

Medlemsavgiften för enskild medlem är 140kr/år, för familjemedlem 60kr/år. För ungdomsmedlem under 25 år, 30kr/år

Välkommen som medlem och med Dina eventuella släktforskarproblem och frågor.

Adress: LBSF, c/o Cay Mathiasson, Karstorpsvägen 28, 234 42 LOMMA

e-post: lbsf@sgf.m.se

Pg 546052-2