Länkar

 

Länkar till intressanta hemsidor

Malmö 2008 – Släktforskardagarna
Här finns nu foto och vad som skrevs om släktforskardagarna i Malmö 2008.
Örebro 2010 – Släktforskardagarna
Här finns nu foto och vad som skrevs om släktforskardagarna i Örebro 2010. Klicka på Släktforskardagarna i vänstra menym.
Gävle 2012 – Släktforskardagarna
Här finns information om släktforskardagarna i Gävle den 24 – 26 augusti 2012.
Köping 2013 – Släktforskardagarna
Här finns information om släktforskardagarna i Köping den 23 – 25 augusti 2013.
Karlstad 2014 – Släktforskardagarna
Här finns information om släktforskardagarna i Karlstad den 29 – 31 augusti 2014.
Nyköping 2015 – Släktforskardagarna
Här finns information om släktforskardagarna i Nyköping den 28 – 30 augusti 2015.
Umeå 2016 – Släktforskardagarna
Här finns information om släktforskardagarna i Umeå den 20 – 20 augusti 2016.
Halmstad 2017 – Släktforskardagarna
Här finns information om släktforskardagarna i Halmstad den 26 – 27 augusti 2017.

Växjö 2018 – släktforskardagarna

Här finns information om släktforskardagarna i Växjö den 1.2 september 2018

Borås 2019-släktforskardagarna

Här finns information om släktforskardagarna i Borås den 24-25 augusti 2019

Släktforskarvecka i Skåne 2019

Skövde 2020-släktforskardagarna

Här finns information om släktforskardagarna i Skövde den 22-23 aug. 2020

Släktforskarvecka i Skåne 2020

Släktforskarföreningar

 

Länkar till föreningar anslutna till SkSF namn
Bromölla Släktforskarförening
Eslöv – Höör Släkt- och folklivsforskare Trehäradsbygden
Göinge Släkt- och hembygdsforskarförening Gydhingen
Kristianstadsbygdens Släktforskarförening C4-häradsbladet
Kävlingebygdens Släktforskarförening Släktbron
Landskronabygdens Släktforskare Medlemstidningen
Lomma-Burlöv Släkt- och folklivsforskare AnSkriften
Lunds Släktforskarförening Lundagenealogen
Malmö Släktforskarförening AnGripen
Mellanskånes Släkt- och Hembygdsforskarför. Mellanskåningen
Staffanstorps Släktforskarförening Släkttavlan
Svalövbygdens släkt och folklivsforskarförening Släkt och Bygd
Söderslätts Släkt & Hembygdsforskarförening Slättforskaren
Ystadbygdens Släkt- & Bygdeforskarförening
Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Släktblad
Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening Släkt och Bygd
Övriga föreningar i Skåne
Bjäre Släktring
Dalbybygdens Släkt- och folklivsforskarförening
Helsingborgs Släktforskare- & Bygdeförening
Kullabygdens Släktforskare
Västerlens ForskarFörening
Ängelholms Släktforskare
Småland, Halland,Blekinge o Övriga
Kronobergs Genealogiska förening KGF-nytt
Hallands Släktforskarförening Hallandsfarares
Blekinge Släktforskarförening Släkt-Eken
Oskarshamns Släktforskarförening PLF-nytt
DIS Diskologen
DIS Syd Diskutabelt
Skånes Genealogiska Förbund Skånegenealogen
Sveriges Släktforskarförbund SLÄKT historiskt forum
Släktdata Släktdata

Riksarkivet
Landsarkivet i Lund
Arkivcentrum Syd

Diverse släktforskarforum
Anbytarforum
ArkivDigital
Ancestry
Rötter
Riksarkivet SVAR – Svensk arkivinformation
Emiweb
Emiweb har en databas om bl.a. de som återvände från Nordamerika. Abonnemang krävs dock!
Din släkttavla
En tjänst för den som vill skapa en vacker tavla av sin släktforskning

Förbundsnytt och olika släkforskarföreningars tidningar
Sveriges Släktforskarförbunds tidning ”Angeläget”