Styrelsen

 

Ordförande

Ingemar Samuelsson

Rådmansvägen 16

237 31 BJÄRRED

Tel. 0705-83 48 44

Vice ordförande

Ronny Karlsson

Strandvägen 153

234 31 LOMMA

Tel. 0708-32 33 11

Kassör

Kerstin Olsson

Aspgatan 5

234 41 LOMMA

Tel. 040-41 48 43

Sekreterare

Kjell Jönsson

Holländarehusvägen 19

237 33 BJÄRRED

Tel. 0703-29 40 16

Ledamot

Birgitta Andersson

Höjeågatan 123

234 33 LOMMA

Tel. 040-41 37 67

Ledamot

Arne Andersson

Sjögräsgatan 6

234 33 LOMMA

Tel. 040-53 47 05

Ledamot

Annette Jönsson

Strandvägen 217

234 32 LOMMA

Tel. 0702-76 05 07

Suppleant

Bo Malmgren

Vemmenhögsvägen 20

232 54 ÅKARP

Tel. 040-46 00 59

Suppleant

Cay Mathiasson

Karstorpsvägen 28

234 42 LOMMA

Tel. 040-41 16 77

Valberedning

Mona Sandqvist

Höjeågatan 259

234 33 LOMMA

Tel. 0768-20 49 67

Valberedning

Gert-Inge Bergman

Kråkbärsgatan 19

234 43 LOMMA

Tel. 0720-03 04 60

Revisor

Kent Svensson

Lodbroksväg 8

237 31 BJÄRRED

Tel. 046-29 30 52

Revisorsuppleant

Bo Svensson

Algatan 4

234 31 LOMMA

Tel. 0703-72 39 86